Hem » Hur många meter är en kilometer?

Hur många meter är en kilometer?

by skvallra

En kilometer är 1000 meter. Prefixet kilo betyder just tusen. Precis som 1 kilometer är 1000 meter är 1 kilogram 1000 gram. Det är bra att lära sig vad prefixen betyder, då kan man snabbt lista ut hur man gör konverteringar mellan olika enheter. 

Hur lång är en meter?

Meter är grundenheten för längdmått. Från början var metern tänkt att motsvara 1/10 000 000 del av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn längs Paris-meridianen. Kunde man använda det i praktiska tillämpningar? – svaret var ett självklart nej! Man behövde ett lite mer jordnära mått, något man kunde använda när man snickrade och byggde, i vardagen. 

Det man använde var en meterstock, men den behövde ju rättas efter någon standard. Därför införde man en arkivmeter i Paris – en sorts gyllene standard som gjordes som en stång i platina. Denna gällde fram till 1960 då man övergav arkivmetern till förmån för ett mått som baserades på våglängder ur en kyptonatoms spektrum. 

Det känns ju lite krångligt och det tyckte nog många andra för 1983 övergav man även det måttet för att istället anamma det som gäller än idag. En meter definieras som den sträcka ljuset tillryggalägger på 1/299 792 458 dels sekund i vakuum.

Glasklart? Nja, kanske inte. Men med dagens moderna metoder behöver vi inte bekymra oss. Köper man en måttstock i affären som anger meter, så får man en meter. Behöver man mer noggrannhet, då får fysikerna ta över!

Prefixen och enhetskonvertering!

En meter är alltså en grundenheten. Därifrån kan man dela upp metern i delar som dm, cm, mm och så vidare, eller slå ihop flera grundenheter för att beräkna just hur många meter är en kilometer, eller hur många km är en mil?

1 mil 10 kilometer
1 km1000 meter
1 meter10 dm
1 dm10 cm
1 cm10 mm
1 mm1000 mikrometer

Ska man till exempel konvertera sträckan för ett maraton på 42 195 meter till kilometer får man 42,195 km. 1000 kilometer är 100 mil och så vidare. 

Hur många meter är en kilometer – en lätt fråga för en dator!

Idag är det lätt att hitta hjälpmedel för enhetskonverteringar på internet, och det finns flera appar till telefonen som kan hjälpa till att utföra beräkningarna. Även om man behöver ha lite koll på grunderna, kan man alltså lita på hjälp för att räkna ut detaljerna!

Missa inte...

Skvallra

Skvallra.se är ett nyhetsmagasin som tar upp de senaste trenderna. Du finner ämnen inom livsstil, mat & dryck, teknik och givetvis nöje.

All Right Reserved – Skvallra.se